วันจันทร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556วัตถุประสงค์

1.เพื่อความเพลิดเพลิน ด้วยการถ่ายทอด อารมณ์และความรู้สึก


2.เพื่อใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์


3.เพื่อฝึกการคิดในทางสร้างสรรค์ และฝึกการคิดอย่างเป็นระบบ

4.เพื่อฝึกทักษะการวาดภาพ5.เพื่อฝึกสมาธิ


การพิมพ์  Silk  Screen 

การพิมพ์  Silk  Screen   มีอุปกรณ์  ดังนี้
      
-  ผ้าดิบฟอกขาว
      
-  เฟรมแม่พิมพ์หรือบล้อกแม่พิมพ์  (  ปฏฺิทินปี  2556  )
     
 -  สีพิมพ์  เป็นสีพิมพ์ผ้า  (  สีจม  )

 -  ไม้ปาดสี

 -  แท่นพิมพ์

     กระบวนการทำงาน


   ทักษะย่อย  คือ คิดอย่างเป็นระบบ โดย


  • เริ่มวางแผนก่อนว่าจะวาดรูปอะไร  จะวาดไว้ตรงไหนของแผ่นผ้าที่สกินเรียบร้อยแล้ว 
  • เตรียมอุปกรณ์ให้พร้อม


   ขั้นตอนจริง 


1.วาดรูปลงบนผ้าที่สกินวันเดือนปี เรียบร้อยแล้ว ด้วยปากกาดำหรือวาดด้วยพู่กันโโยใช้สีดำวาดภาพเลยก็ได้


2.รอจนแห้ง


3.เริ่มใส่สีสันตามโทนสีหรือแล้วแต่เราก็ได้ตามรูปภาพที่วาดไว้ให้เรียบร้อย รอจนแห้ง


4. อาจมีการเน้นภาพด้วยสีดำอีกครั้ง  เน้นเพื่อให้มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดเด่นชัดขึ้นมา เป็นอันเสร็จ


     การประเมินผลงานด้วยตนเอง


ภาพที่ได้ลงมือทำดูแล้วสวยงามตามที่ตนได้วางแผนไว้และเกิดความพึงพอใจ  ภาพดูสวยงาม  สีสันดูกลมกลืนไม่เป็นชั้นๆ


     การนำไปประยุกต์ใช้


1.ประยุกต์โดยนำไปใช้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ คือ  ใช้กับวิชาศิลปะ และวิชาการงานอาชีพ


2.ประยุกต์โดยทำเป็นสื่อการเรียนการสอนสำหรับเด็กเล็ก เพื่อดึงดูดความสนใจของเด็กๆได้


3.ประยุกต์โดยนำเรื่องการคิดอย่างเป็นระบบไปสอนเด็กได้ในเรื่องของการวาดรูป ถ้าเราคิดอย่างเป็นระบบได้เราก็ไม่ต้องใช้ดินสอร่างใช้ปากกาดำหรือพู่กันวาดจริงได้เลย


4.ประยุกต์โดยนำเรื่องการระบายสีไปสอนเด็กๆได้ ให้เด็กลองทำดูเป็นผลงานของตนเองแล้วเด็กจะเกิดความภูมิใจ


5.สามารถนำวิธีคิดอย่างเป็นระบบไปประยุกต์ใช้กับงานอื่นๆ


6.สามารถนำผลพลอยได้จากวัสดุ   ไปสร้างรายได้ให้กับตนเอง


การวาดภาพระบายสี


    การวาดภาพระบายสีใช้สีพลาสติก ( สีทาบ้าน )ซึ่งมีคุณลักษณะพิเศษ มีส่วนผสมที่สำคัญ คือ PVA ( Polyvinyl alcohol )


    สาร PVA มีคุณสมบัติพิเศษ คือ ล้างหรือผสมน้ำได้ในขณะที่เปียก แต่เมื่อแห้งแล้วไม่สามารถซักล้างได้จึงเหมาะที่จะนำมาใช้ทำเป็นสื่อการเรียนการสอนที่ต้องการความถาวร


 เทคนิคการระบายสีพลาสติก


เทคนิคการระบายสีพลาสติก จะแบ่งสีออกเป็น 2 โทน โดยผสมสีลงบนจานสีเป็นชุด ๆ ดังนี้


    สีโทนเย็น มีดังนี้


- ชุดที่ 1 ดำ - น้ำเงิน - เขียวแก่


- ชุดที่ 2 เขียวแก่ - เขียวอ่อน - เหลือง


- ชุดที่ 3 น้ำเงิน - เขียวแก่ - เขียวอ่อน


    สีโทนร้อน มีดังนี้


- ชุดที่ 1 ดำ - น้ำตาล - แดง


- ชุดที่ 2 น้ำตาล - แดง - ส้ม


- ชุดที่ 3 แดง - ส้ม - เหลือง


เทคนิคการระบายสีน้ำพลาสติกที่สวยงาม คือ


1. ใช้สีเข้มไล่ขึ้นไปโดยใช้น้ำเป็นตัวให้สีแพร่กระจายออก

2. ขณะระบาย ห้ามให้สีแห้ง

3.ต้องระบายขณะที่สีกำลังเปียกและต้องระบายต่อเนื่อง สีจึงจะดูดกลืนกัน เป็นสีเดียวกัน